บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

  • เริ่มต้นบริษัท: 40,000 บาท
  • การถือครองบริษัท: 20,000 บาทต่อปี
  • ค่าที่ปรึกษา: ฟรี 30 นาทีแรก 1 ชั่วโมง และต่อไป 2000 บาทต่อชั่วโมง
  • การลงทะเบียนการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของที่สำนักทะเบียนของ อสังหาริมทรัพย์ 20,000 บาท (ยกเว้นถ้าคุณลงนามข้อตกลงผ่านเรา)

การตรวจสอบและบริการอื่นๆ (เช็คอิน เช็คเอาต์) นอกเวลาทำการวันอาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 2000 บาท